3Qloanda

bikeaction65's blog

header photo

3Q Loan Da - Cong tin tuc game va huong dan choi

3Q Loạn Đả là game dòng thẻ bài với cơ chế chiến đấu màn hình ngang đậm chất hành động với bối cảnh lịch sử Tam Quốc quen thuộc. Trong 3Q Lọan Đả – bạn sẽ là võ tướng thời tam quốc: Long Tướng, Quân Sư, Tiễn Thần, Kiếm Vũ; với mỗi võ tướng sẽ có các sở trường, chiêu thức của riêng mình để chiến đấu với các boss nổi tiếng trong thời tam quốc như Lữ Bố, Đổng Trác, Trương Giác
https://botdb.win/wiki/3Q_Loan_Da_Cong_tin_tuc_game_va_huong_dan_choi
https://pt.grepolis.com/start/redirect?url=http://3qloanda.mobi/
https://www.hotel-bookmarkings.win/3q-loan-da-cong-tin-tuc-game-va-huong-dan-choi
http://zvezdjuchki.ru/user/3Qloanda2/
3Qloanda
https://zenwriting.net/3qloanda2/3q-loan-da-cong-tin-tuc-game-va-huong-dan-choi
3Qloanda
http://www.aktiv3.dk/oekologisk-rengoering/#comment-9808
https://linkvault.win/story.php?title=3q-loan-da-cong-tin-tuc-game-va-huong-dan-choi#discuss
https://trade-britanica.trade/wiki/3Q_Loan_Da_Cong_tin_tuc_game_va_huong_dan_choi

Go Back

Comment